Category Archives: Uncategorized

Useful information for taking dirving lisence exam in Nepal (ड्राइभिङ्ग को लागि उपयोगी जानकारी)

This post shoould useful for those who are appearing for written exam of driving license in Nepal.

Driving license is issued by department of transportation in Nepal (website: http://www.dotm.gov.np).

The result of exam can be viewed at http://www.dotm.gov.np/bagmati-license/license-result. But this page is seldom updated. The result can also be obtained by sending sms to 4321 by typing dotm space Registration number (e.g. dotm 232452343).

परीक्षामा सोध्न सकिने महत्वपुर्ण जानकारीहरु

सवारी साधनको सिट संख्या (चालक सिट सहित)

लामो दुरीको डाइरेक्ट बस सेवा ४० सिट
द्रुत (एक्सप्रेस) बस सेवा ५० सिट
साधारण बस सेवा ५६ सिट
मिनीबस २५ सिट
भ्यान जीप तथा माइक्रो बसमा १४ सिट
सफा टेम्पो १२ सिट
कार तथा ट्याक्सी ५ सिट
मिटर जडित टेम्पो ४ सिट
ट्रक, टैंकर र मिनीट्रक ३ सिट
पीकअप ५ सिट
पावर टैलर १ सिट
मोटरसाईकल २ सिट

नम्बर प्लेटका प्रकारहरु

td>

प्लेटको रंग अक्षरको रंग
१निजी सवारी रातो सेतो
सरकारी सवारी सेतो रातो
भाडा वा सार्वजनिक सवारी कालो सेतो
कुटनीतिक सवारी निलो सेतो
पर्यटक सवारी हरियो सेतो
अस्थाई सवारी सेतो कालो
मंत्रीहरुका सवारी निलो र रातो सेतो
संस्थानका सवारी पहेलो निलो

बाटोका प्रकार

लामो बाटो २५० किमि भन्दा लामो बाटो
मध्यम बाटो १००-२५० किमि
छोटो बाटो २५-१०० किमि
स्थानीय बाटो २५ किमि भन्दा कम दुरिको बाटो

सवारी साधना किसिम

ठुला सवारी १० टन भन्दा बढी भार बोक्ने क्षमता भएका सवारी (बस, ट्रक, ट्रयाक्टर, दमकल)
मझैला सवारी ४-१० टन (मिनीबस, मिनीट्रक, जिप, पिकअप)
साना सवारी ४ टन भन्दा कम भार बोक्ने क्षमता भएका सवारी (कार, जिप, भ्यान)

सवारी रोक्ने दुरी

गति (कि.मि. प्रति घण्टा) रोकिने दुरी (मिटर)
२०
३० १२
४० १७
५० २३
६० ३६
८० ५३

सवारी नम्बर प्लेटको संकेत अक्षर र अंक

</td>

p>>३

नं सवारीको किसिम निजी भाडा सरकारी संस्थान पर्यटक
ठुला सवारीहरु(बस, ट्रक, दमकल)
साना सवारीहरु
>य
तीन पाङ्‍रे क्ष त्र
ट्याक्टर, पावर ट्रेलर
मोटरसाइकल, स्कुटर

सवारीको गति निर्धारण

नं सवारीको किसिम प्रतिघण्टा कि.मि. (बढीमा)
कार, जीप, भ्यान र पिकअप ८०
टेम्पो ४०
मोटरसाईकल ५०
बस, ट्रक (पहाडी बाटो) ५०
बस, ट्रक (समतल बाटो) ७०
बाक्लो बस्ती भएको सडकमा कुनै पनि सवारी ४०

ड्राइभिङ् लाइसेन्स लिने उमेर

नं सवारीको किसिम उमेर
मोटरसाईकल र स्कुटर १६ बर्ष
साना तथा मझौला सवारी १८ बर्ष
ठुला सवारी २१ बर्ष

ड्राइभिङ् लाइसेन्स लिदा र नविकरण गर्दा लाग्ने दस्तुर

नं सवारीको किसिम दस्तुर
मोटरसाईकल र स्कुटर रु ७००
साना सवारी रु १०००
मझौला सवारी रु १५००
ठुला सवारी रु २०००

बिमा रकम सम्बन्धी

नं विवरण रकम
ठुला र मझौला सवारी चालकको रु १,५०,०००
ठुला र मझौला सवारी परीचालक, चेकर, हेल्पर र अन्य कर्मचारीको रु १,००,०००
यात्री बीमा रु ५०,०००
तेस्रो पक्ष (पैदल यात्री) को रु ५,००,०००

कार्यलयले लिने दस्तुर सम्बन्धी जानकारी

ड्रइभिङ्ग लाइसेन्स सम्बन्धी

नं सवारीको किसिम राजश्व रकम
ठुला सवारी रु २,०००
मझौला सवारी रु १,५००
साना सवारी रु १,०००
मोटर साइकल र स्कुटर रु ७००

  लाइसेन्स समुहथप गर्दा लाग्ने द्तुर

नं सवारीको किसिम राजश्व रकम
सानोको रु १००
मझौलाको रु २५०
ठुलाको रु ५००

स्पष्टिकरण: एउटै चालक अनुमति पत्रमा एकभन्दा वढी किसिमका सवारी चलउने इजाजत पाएका हकमा सबैभन्दा बढी दस्तुर मात्र लाग्नेछ।

 

 

Advertisement

Gosaikunda-Dhunche Trekking Map and Topo May

I have prepared a map for Gosaikunda trekking from Dhunche. The map is overlayed by a topographic map purchased from survey department. A google earth file (.kmz) has been prepared (download). If you want to add more places, open the file in google earth to add them.

The kmz file can be loaded in Garmin GPS by copying the file in CustomMap folder of the gps device.

I hope this will be useful to all the trekkers and hikers.

gosaikunda.jpg

List of small hydropower project in Nepal (2011)

Here is list of small hydropower projects in Nepal compiled during 2011. The projects includes capacity ranging from ~1 MW to 10MW.Download file here.

List of 1 MW – 10 MW Operational Small Hydropower Plant in Nepal

S.No.

Name of Company

Name of Project

Location

Capacity (kW)

Date of PPA

COD

(District)

BS

AD

BS

AD

1

NEA

Chatara

Morang

3,200

Jul-96

2

NEA

Panauti

Kavre

2,400

2022

3

NEA

Tatopani

Magdi

2,000

4

NEA

Seti

Pokhara, Kaski

1,500

1985

5

NEA

Puwa khola

Ilam

6,200

April, 2000

6

NEA

Phewa

Pokhara, Kaski

1,000

2025

7

NEA

Tinau

Butwal, Rupendehi

1,024

8

National Hydro Power Company Ltd.

Indrawati III

Sindhupalchowk

7,500

Mangsir 15, 2054

30-Nov-97

Ashwin 21, 2059

7-Oct-02

9

Butwal Power Company Ltd.

Andhi Khola

Syangza

5,100

Ashadh 29, 2058

13-Jul-01

1991

10

Arun Valley Hydro Power Company Ltd.

Piluwa Khola

Sankhuwasava

3,000

Magh 9, 2056

23-Jan-00

Ashwin 1, 2060

18-Sep-03

11

Sanima Hydro Power Company Ltd.

Sunkoshi Khola

Sindhupalchok

2,500

Kartik 28, 2058

13-Nov-01

Chaitra 11,2061

24-Mar-05

12

Alliance Power Nepal Pvt.Ltd.

Chaku Khola

Sindhupalchok

1,500

Falgun 3, 2056

15-Feb-00

Ashadh 1,2062

15-Jun-05

13

Khudi Hydro Power Ltd.

Khudi Khola

Lamjung

3,450

Ashadh 4, 2058

18-Jun-01

Poush 15, 2063

30-Dec-06

14

Unique Hydel Co. Pvt.Ltd.

Baramchi Khola

Sindhupalchowk

4,200

Mangsir 3, 2066

18 Nov. 09

Kattik 28, 2067

2010

15

Thoppal Khola Hydro Power Co. Pvt. Ltd.

Thoppal Khola

Dhading

1,650

Falgun 23, 2059

7-Mar-03

Kartik 13, 2064

30-Oct-07

16

Ridi Hydropower Development Co. (P.) Ltd.

Ridi Khola

Gulmi

2,400

Bhadra 08, 2063

24-Aug-06

Kartik 10, 2066

27-Oct-09

17

Gandaki Hydro Power Co. Pvt. Ltd.

Mardi Khola

Kaski

3,100

Kartik 7, 2060

24-Oct-03

Magh 08, 2066

22-Jan-10

18

Khoranga Hydropower Co. Pvt. Ltd.

Pheme Khola

Phidim

999

2007

19

Hira Ratna Hydropower P.ltd

Tadi Khola

Nuwakot

5,000

Baishakh 9, 2067

22-Apr-10

20

Seti-II

Gandaki

979

2008

21

UH

Baramchi

980

2006

22

Center for Power Development and Services Pvt. Ltd

Upper Hadi Khola

991

2009

23

Patikhola

996

2009

24

Arun Valley Hydorpower Co. Ltd.

Piluwa Khola

3,000

Sub Total

64,669

Small Hydro Projects Under Construction (or atleast Financial Closure acheieved)

Remarks

25

Sunkoshi Hydro Power Co. Pvt. Ltd.

Lower Indrawati Khola

Sindhupalchok

4,500

Mangsir 23, 2059

9-Nov-02

26

Himal Dolkha Hydropower Company Ltd.

Mai Khola

Ilam

4,455

Chaitra 19, 2063

2-Apr-07

At completion stage

27

Barun Hydropower Development Co. (P.) Ltd.

Hewa Khola

Sankhuwasabha

4,455

Ashwin 2, 2064

19-Sep-07

28

United Modi Hydropwer Pvt. Ltd.

Lower Modi I

Parbat

9,900

Magh 20, 2065

2-Feb-09

At completion stage

29

Synergy Power Development (P.) Ltd.

Sipring Khola

Dolkha

9,658

Magh 20, 2065

2-Feb-09

30

Nyadi Group (P.) Ltd.

Siuri Khola

Lamjung

4,950

Shrawan 17, 2064

2-Aug-07

31

Ankhu Khola Jal Bidhyut Co. (P.) Ltd.

Ankhu Khola – 1

Dhading

8,400

Jestha 22, 2066

5-Jun-09

At completion stage

32

Bhagawati Hydropower Development Co. (P.) Ltd.

Bijayapur-1

Kaski

4,410

Ashadh 30, 2066

14-Jul-09

At completion stage

33

Laughing Buddha Power Nepal (P.) Ltd.

Middle Chaku

Sindhupalchowk

1,800

Kartik 02, 2063

19-Oct-06

At completion stage

34

Laughing Buddha Power Nepal (P.) Ltd.

Lower Chaku

Sindhupalchowk

1,765

_

_

At completion stage

35

Alliance Power Nepal P.Ld.

Chaku

Sindhupalchowk

3,000

At completion stage

36

Bhairabkunda Hydropower P. Ltd

Bhairab Kunda

Sindhupalchowk

3,000

Mangsir 2, 2065, 17 chait 2065

17-Nov-08

37

Nepal Hydropower Developer P. Ltd.

Charnawati Khola

Dolakha

3,520

38

Mailung Khola Hydro Power Company (P.) Ltd.

Mailung Khola

Rasuwa

5,000

Shrawan 9, 2058

24-Jul-01

39

Bojini Company Private Limited

Jiri Khola

Dolkha

990

Magh 23, 2065

5-Feb-09

40

Eastern Hydropower (P.) Ltd.

Pikhuwa Khola

Bhojpur

2,475

Kartik 24, 2066

10 Nov. 09

41

Radhi Bidyut Company Ltd.

Radhi Khola

Lamjung

4,400

Magh 18, 2066

01 Feb. 10

42

Baneshowr Hydro

Lower Piluwa

990

Sub-Total =

77,668

PPA Concluded Projects (Financial Closure not yet concluded)

43

Annapurna Group Pvt. Ltd.

Madi-1 Khola

Kaski

10,000

Mangsir 18, 2060

4-Dec-03

44

East Nepal Development Endeavour (P) Ltd

Upper Mai Khola

Ilam

3,100

Chaitra 19, 2061

1-Apr-05

45

46

Shivani Hydropower Company (P.) Ltd.

Phawa Khola

Taplejung

4,950

Falgun 1, 2063

13-Feb-07

47

L. K. Power (P.) Ltd.

Dapcha-Roshi

Kavrepalanchowk

5,000

Chaitra 24, 2066

6-Apr-09

48

Ruru Hydropower Project (P) Ltd.

Upper Hugdi Khola

Gulmi

2,599

Ashwin 4, 2066

20 Sep. 09

49

50

Sikles Hydropower (P) Ltd.

Madkyu Khola

Kaski

9,968

Mangsir 3, 2066

18 Nov. 09

51

Baishno Devi Hydro Power (P.) Ltd.

Lower Sunkoshi -III

Sindhupalchowk

9,900

Mangsir 19, 2066

04 Dec. 09

52

Radhi Bidyut Company Ltd.

Radhi Khola

Lamjung

4,400

Magh 18, 2066

01 Feb. 10

53

Triyog Energy & Development Pvt. Ltd.

Middle Gaddigad

Doti

2,970

Magh 20, 2066

03 Feb. 10

54

Jumdi Hydropower Pvt. Ltd.

Jumdi Khola

Gulmi

1,750

Magh 21, 2066

04 Feb. 10

55

Laughing Buddha Power Nepal (P.) Ltd.

Middle Chaku

Sindhupalchowk

1,800

Falgun 03, 2066

15 Feb. 10

56

Barahi Hydropower Pvt.ltd

Theule Khola

Baglung

1,500

Chaitra 16, 2066

29-Mar-10

57

Alliance Power Nepal Pvt.Ltd.

Chaku Khola

Sindhupalchok

1,500

Baishakh 10, 2067

23-Apr-10

58

Nepal Hydro Dev Co.Ltd

Charanawati Khola

Dolakha

3,520

Baishakh 13, 2067

26-Apr-10

59

Api Power Company Pvt.Ltd

NauGad Gad Khola

Baitadi

8,500

Baishakh 19, 2067

2-May-10

60

Energing Energineering Pvt.ltd

Upper Mailun A

Rasuwa

5,000

Ashar 25, 2067

9-Jul-10

61

Swambhu Hydropower Pvt.Ltd

Upper Charnawati

Dolakha

2,020

Mansir 15, 2067

1-Dec-10

62

Butwal Power Company

Andhi Khola

Syanja

4,300

Poush 7, 2067

22-Dec-10

63

Ingua Hydropower Company P. Ltd

Ingua Khola

Ilam

9,700

64

Joshi Hydropower Development Company Pvt. Ltd.

Upper Puwa-1

Ilam

3,000

65

Adishakti

Tadi khola

970

66

Nama Buddha

Tinau

990

67

Gyatri Hydropower

Charanawati

980

68

Garjang Upatyaka

Chake khola

990

69

Eklekunda

Dorkhu khola

990

70

Electro com and res

Jhyadi Khola

998

71

Dhansi Khola

955

Sub Total =

102,350

PPA Terminated Projects

72

Kantipur Hydro Power Co. Pvt. Ltd.

Langtang Khola

Rasuwa

10,000

Ashwin 29, 2058

15-Oct-01

73

Bavarian Hydopower Nepal(Pvt.) Ltd.

Lower Nyadi

Lamjung

4,500

Mangsir 15, 2060

1-Dec-03

74

The Gorkha Hydro Power Pvt.Ltd.

Daram Khola

Baglung

5,000

Poush 6, 2056

21-Dec-99

Sub Total=

19500

Total=

264,187

Biorhytm worksheet

We all feel high and low with time.Sometimes we are fastest, strongest and healthy. And at other time we are in opposite mood. This is biorhythm. I am not follower of Bio-rhythm league. But due to obvious intrest in new things I gave a try for it. The equations used to calculate is given in Wikipedia.
biorhythm.GIF

Physical: sin(2πt / 23),
Emotional: sin(2πt / 28),
Intellectual: sin(2πt / 33),
Intuitive: sin(2πt / 38),

where t indicates the number of days since birth.

These set of equations were not useful to me because it didn’t predicted my rhythm. Probably anyone interested in these study will find my Excel sheet useful. The sheet can calculate your rhythm on particular day or compare the rhythm of two persons. Hope it will work for someone 😉

The Absurd Autocad

I am listing a set of Autocad commands and system variable which just offends the regular users. Use F1 to for details.

9 Problem: Land Desktop import slope lines in plan view
Solution: To import end lines (lines meeting to grond in fill or cut): Cross section->Point Output->Catch Pt to DWG-> Yes -> Yes

To import datum lines (base, benching, ditches): Cross section->Point Output->Tplate Pt to DWG-> No -> Yes
8 Problem: Copy paste is too slow
Solution: reset the scale list by using -scalelistedit
7 Problem: Convert 2Dpolyline to normal polyline (to decrease file size)
Solution: CONVERTPOLY
6 Problem: File save dialog box or file save as dialog are not showing up
Solution: set FILEDIA sytem variable to 1
5 Problem: Want to reamove wipeout frame of text mask, but the boundy is not visible.
Solution: Use TFRAMES command to toggle the boundery visibility.
4 Problem: Error in drawing. Cannot plot properly. Some parts get plotted and other doesn’t and can’t figure out what is wrong in the drawing. Its not layer error nor block error.
Solution: Use AUDIT command
3 Problem: My plot file are missing in plot files
Solution: This happens due to change in plot style table. use CONVERTPSTYLE command
2 Problem: Cannot explode the block
Solution: Open it in block editor>set property Allow exploding=YES
1 Problem: My delete key is not working in Autocad
Solution: Set PICKFIRST system variable to 1