Tag Archives: Mohani lagla hai

Mohani lagla hai

G#
mohani lagla hai gauleko boli le
             F#  
dada kada charako ko geet le
G#         Am#
Khyal thata nagara aljhela bagara
G#
birsanelai samjhana ko geet le
birsanelai samjhana ko geet leG#
Mohani lagla hai gauleko boli le
          F#
dada kholaa charako geet le
G#      Am#
aljhre bagara bhulera kinara
G#
nachna gaunla layo rahara
nachna gaunla layo raharaG#
Kun sanjog hola kun daiba hola vet vayo bagara
G#             Am#        G#
kun gau hola kun thau hola basne kun sahara

G#         D#          G#
Kun sanjog hola kun daiba hola vet vayo bagara
G#
jhalmala hola jun thau hola kathmandu saharaG#
Yo mana udyo juna tara chuna jun tara tado cha
G#            Am#         G#
akasai badna sajilo hola maan badhna garo cha

G#
Yo mana udyo juna tara chuna jun tara tado cha
G#
mayale mana badhiye pachi fukauna garo cha


G#
Samjhana rahala ajako sajha ramailo vetghata
G#              A#        F#
manako kura nalukai vana dui bachan harmo satha


G#          D#
Samjhana rahala ajako sajha ramailo vetghata
G#
tasbir basyo manama unko navulne jiwan satha