Tag Archives: sano sansar

Sano cha gau

Song: Sano cha gau     Movie: Sano sansar
D                    G
sano cha gau ,sano yo sahar, sanai cha sansara
D                 G
bhugol le chekna , badal le dhakna nasakne rahara
Am      
goreto galli kunai ghumti modama
Am        
sati rahanchan jivan ka prahar

dobatao ani harek chowk ma kohi ta bhetincha
afantai thancah pavitra manle jaha tyo matincha

jaba afnai agi bilai jancha door tyo najar
naya fanko marcha usko ..khojima..

sano cha gau ,sano yo sahar, sanai cha sansara
bhugol le chekna , badal le dhakna nasakne rahara

....
Advertisement